ĐĂNG NHẬP
ĐĂNG KÝ
* Tên đăng nhập
* Email
* Mật khẩu
* Nhập lại mật khẩu
Bạn bấm vào nút "Đăng ký" dưới đây để hoàn thành thủ tục đăng ký
quyền lợi - trách nhiệm
1.Quyền lợi của thành viên:
1.1 Đăng tin khuyến mãi, giảm giá miễn phí.
1.2 Được sử dụng các thông tin khuyến mãi miễn phí.
1.3 Sử dụng các dịch vụ và tiện ích do ChiaVui.vn cung cấp.
1.4 Được nhận các ưu đãi riêng (nếu có) từ ChiaVui.vn thông qua các đối tác
2. Trách nhiệm khi làm thành viên tại website chiavui.vn:
2.1 Tin khuyến mãi, giảm giá do thành viên cung cấp phải có thật và còn hạn, không được trùng với tin đã được chia sẻ trên các website và diễn đàn mua theo nhóm. ChiaVui.vn có quyền từ chối nếu tin do thành viên cung cấp vi phạm quy định trên.
2.2 Tuân thủ các quy định do ChiaVui.vn đặt ra (xem chi tiết trên website).
2.3 Tuân thủ pháp luật Việt Nam về việc sử dụng Internet và thuần phong mỹ tục của người Việt.
close